نظرات مشتریان و خریداران زعفران از زعفرانیک

در این قسمت از زعفرانیک سعی می کنیم نظرات خریداران و مشتریان رو منتشر کنیم.

 

نظر توریست های چینی درباره زعفرانیک

نظرات مشتریان و خریداران زعفران زعفرانیک

نظر مشتری عزیزمون از محمود آباد

نظر مشتری زعفرانیک از افسریه – تهران

نظر مشتریمون از تهران

نظر مشتری وفادارمون از کیش

نظر مشتری زعفران کادویی از تهران-آرژانتین

نظر مشتری عزیزمون از تهران

نظر مشتری عزیزمون از کردستان

نظر مشتریمون از کردستان

نظر مشتری عزیزمون از فردیس کرج

(خرید نیم کیلو زعفران نگین فله)

نظر مشتری عزیزمون از آبادان

نظر مشتری پیاز زعفرون از تهران