به زعفرانیک خوش آمدید

زعفرانیک مجموعه ای از جوانان روستای باغ آسیا هستند که به کمک شوارای روستا میخواهند دست عده ای دلال را از بازار زعفران کوتاه کنند. تیم زعفرانیک مجموعه ایی از جوانان و نیز ریش سفیدان روستا  هست که عمری در راه کشت زعفران تلاش گسترده ای کرده اند و پس از سالها توانستند ثمره تلاش های خود را در قالب ثبت زعفران گناباد در سازمان جهانی فائو ببینند.

 

صحبت های موسس زعفرانیک را درباره وضعیت پیاز های زعفران ببینید.

هدف زعفرانیک

ما در فروشگاه اینترنتی زعفران زعفرانیک تمام تلاش خود را بر این گذاشته ایم تا زعفران با کیفیت و ارگانیک کشاورزان شهرستان  گناباد و روستامون (روستای باغ آسیا) را بدون واسطه به دست مصرف کننده ها در سراسر ایران وجهان جهت خرید زعفران برسانیم.به امید اینکه اولا با این کار واسطه ها کم شده و اگر سودی هم حاصل شده به خود کشاورز برسد. با ما در ارتباط باشند.

تیم زعفرانیک

زعفرانیک مجموعه ای از جوانان روستای باغ آسیا هستند که میخواهند دست دلال ها را از بازار زعفران کوتاه کنند. تیم زعفرانیک مجموعه ایی از جوانان و نیز ریش سفیدان روستا هست که عمری در راه کشت زعفران تلاش گسترده ای داشته و پس از سالها توانستند ثمره تلاش های خود را در قالب ثبت زعفران گناباد در سازمان جهانی فائو ببینند.