حذف صادرات زعفران از فهرست مشمول عوارض آب مجازی

ابلاغ حذف زعفران از فهرست مشمول عوارض آب مجازی

با ابلاغ معاون اول رییس جمهور، به وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت و  همچنین وزارت اقتصاد و طبق اصلاح تصویب نامه موضوع فهرست محصولات کشاورزی و غذایی آب‌بر، محصول زعفران از فهرست کالاهای مشمول پرداخت عوارض نیم درصد آب مجازی حذف شد.

ادامه مطلب