به زعفرانیک خوش آمدید

تیم زعفرانیک

زعفرانیک مجموعه ای از جوانان روستای باغ آسیا هستند که به کمک شوارای روستا میخواهند دست عده ای دلال را از بازار زعفران کوتاه کنند. تیم زعفرانیک مجموعه ایی از جوانان و نیز ریش سفیدان روستا  هست که عمری در راه کشت زعفران تلاش گسترده ای کرده اند و پس از سالها توانستند ثمره تلاش های خود را در قالب ثبت زعفران گناباد در سازمان جهانی فائو ببینند.

زعفرانیک

برداشت زعفران در گناباد

با توجه به اینکه چندین سال بود مردم گناباد و روستا های اطراف تقریبا از کشت زعفران به دلیل سود دهی پایین و نداشتن بازدهی مناسب نا امید شده بودند ، ثبت جهانی زعفران گناباد دوباره بارقه ی امیدی در دل مردمان سخت کوش خطه گناباد ایجاد کرد، تا همچنان پیگیر و مستمر در کار تولید و کاشت زعفران کوشا باشند.

زعفرانیک

زعفران ارگانیک گناباد

ما در زعفرانیک تمام تلاش خود را بر این گذاشته ایم تا زعفران با کیفیت و ارگانیک کشاورزان شهرستان  گناباد و روستاهای اطراف آن را بدون واسطه به دست مصرف کننده جهت خرید زعفران برسانیم.به امید اینکه اولا با این کار واسطه ها کم شده و اگر سودی هم حاصل شده به خود کشاورز برسد.

کشاورزان عزیز و نیز شرکت های بسته بندی زعفران میتوانند جهت همکاری   با ما در ارتباط باشند.

صحبت های یکی از اعضای تیم زعفرانیک درباره وضعیت پیاز های زعفران در تابستان

صحبت های توریست های چینی درباره زعفرانیک

 زعفرانیک

زعفرانیک
زعفرانیکZAFARANIC
telegram
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید